کلکسیونی از مقالات
در حوزه اینترنت اشیا

مقالات اینترنت اشیا

تعاریف و مفاهیم پایه اينترنت اشياء

بیشتر

مقالات امنیت در اینترنت اشیا

بررسي تهديدات و چالش هاي امنيتي در حوزه اينترنت اشياء

بیشتر

مقالات داده کاوی در اینترنت اشیا

بررسي راه کارهای داده کاوی در حوزه اينترنت اشياء

بیشتر

مقالات پردازش ابری در اینترنت اشیا

بررسي راه کارهای پردازش ابری در حوزه اينترنت اشياء

بیشتر

مقالات مرتبط در اینترنت اشیا

مقالات مرتبط در حوزه اينترنت اشياء

بیشتر

Other In Internet Of Things

ثبت نام در دوره های آموزشی

بیشتر

مشترک آخرین مقالات ما شوید

محصولات فروشگاهی